Kierunki studiów – wolne miejsca!

Zachęcamy do skorzystania z oferty studiów podyplomowych w roku akademickim 2018/2019. Na studia podyplomowe przyjmowane są osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych (magisterskich, inżynierskich, licencjackich). Warunkiem uruchomienia studiów podyplomowych jest zebranie minimalnej liczby uczestników.

 

Kierunki, które zostaną uruchomione od października 2018 to:

  • rachunkowość i podatki
  • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, kadry i płace
  • zarządzanie zasobami ludzkimi
  • studia menedżerskie
  • organizacja i zarządzanie w administracji
  • ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji
  • administracja publiczna
  • przygotowanie pedagogiczne
  • edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
  • edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

Informujemy, że do w/w grup studiów można się jeszcze dopisywać.

 

Ponadto przedłużyliśmy rekrutację na kierunki:

– bezpieczeństwo i higiena pracy

– zarządzanie oświatą

– zamówienia publiczne

– administrator sieci komputerowych

– programowanie i bazy danych

– logopedia z emisją głosu

– dydaktyka języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

– coaching i mentoring

 

Aby zapisać się na studia, należy złożyć:

podanie do Rektora o przyjęcie na studia

kwestionariusz osobowy

– odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych

– 2 zdjęcia w formie legitymacyjnej

oraz podpisać umowę o studiowanie.

 

Rekrutacja jest czynna od wtorku do soboty w godz. 8-16:

Biuro Studiów Podyplomowych WSH, ul. Traugutta 61a