Topowe kierunki studiów podyplomowych – trwa rekrutacja!

W ofercie studiów podyplomowych znaleźć można specjalności, których program ma wysoce praktyczny charakter. Kierunki te cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem słuchaczy. RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI Program studiów dostarcza praktycznej i aktualnej wiedzy w zakresie zasad prowadzenia rachunkowości finansowej, w tym ewidencji, kalkulacji i sprawozdawczości z uwzględnieniem Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Kierunek...

Czytaj więcej

Przestępczość gospodarcza i podatkowa – najnowszy kierunek w ofercie studiów podyplomowych!

Kierunek „Przestępczość gospodarcza i podatkowa” to nowość w ofercie studiów podyplomowych w WSH. Proponowana tematyka studiów podyplomowych w istotny sposób odzwierciedla współczesny obraz przestępczości gospodarczej i podatkowej. Program studiów został podzielony na sześć modułów tematycznych, które w sposób kompleksowy pozwolą przedstawić słuchaczom omawiane zagadnienia. W pierwszym module zostaną przedstawione...

Czytaj więcej

Zarządzaj swoją karierą – wejdź na wyższy poziom!

Jak wiadomo, zainteresowanie samej organizacji rozwojem zawodowym własnych pracowników jest nie mniejsze od zainteresowania samych pracowników. Warto wykorzystywać możliwości, jakie daje podjęcie studiów podyplomowych, aby przenieść swoje kwalifikacje zawodowe i osobiste na wyższy poziom. W ofercie studiów podyplomowych znajdują się kierunki uniwersalne, w trakcie których uczestnicy nie tylko zdobywają wiedzę kierunkową, ale również...

Czytaj więcej

Praca z rodziną w sytuacji kryzysu – studia podyplomowe dla psychologów, pedagogów i pracowników socjalnych.

PSYCHOPEDAGOGIKA I WSPARCIE RODZINY – to nowy kierunek w ofercie studiów podyplomowych. Celem studiów jest zapoznanie uczestników z praktyczną i teoretyczną wiedzą z zakresu psychologii i pedagogiki niezbędną do pracy z dzieckiem i rodziną, głównie w sytuacji kryzysu.   Studia dają możliwość zapoznania się z różnymi metodami pracy z rodzinami dysfunkcyjnymi i adopcyjnymi oraz opiekunami w pieczy zastępczej. Ważnym elementem...

Czytaj więcej

„Dlaczego warto studiować Ochronę Danych Osobowych?” Wywiad z Pawłem Wańkiem – koordynatorem kierunku ODO

Rok 2018 przyniósł ważną zmianę w prawie – osławione RODO, czyli ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. O tym, jakie obowiązki ono nakłada oraz jakie szanse na rynku pracy stwarza, rozmawiam z Panem Pawłem Wańkiem – czynnym Inspektorem Ochrony Danych oraz opiekunem merytorycznym kierunku studiów podyplomowych „Ochrona Danych Osobowych i Bezpieczeństwo Informacji” na Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu. mgr Paweł...

Czytaj więcej

Kierunek Rachunkowość i podatki został objęty certyfikacją Centrum Informacji Księgowej!

Drogi Słuchaczu!  Dzięki współpracy Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu z Centrum Informacji Księgowej możesz bezpłatnie podejść do Egzaminu C. I. K., do którego przystąpienie standardowo podlega opłacie. Zdany egzamin umożliwia:   1. Uzyskanie Certyfikatu Księgowego C. I. K.. 2. Wpis na listę Certyfikowanych Księgowych publikowaną na stronie www.cik.org.pl. 3. Lepszy start na rynku pracy.   Uwaga: Dla Ciebie w przypadku...

Czytaj więcej