Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna (studia kwalifikacyjne)

Celem studiów jest przygotowanie do roli nauczyciela przedszkola oraz klas I-III szkoły podstawowej, a także poszerzenie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Program skierowany jest do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne. Absolwenci kierunku zdobywają umiejętność organizowania procesu dydaktycznego, indywidualizowania kształcenia, rozwijania dziecięcych zainteresowań, rozumienia potrzeb dzieci, poznają warsztat pracy nauczyciela w zakresie edukacji muzycznej, motorycznej, plastycznej i technicznej, w tym zasady monitorowania osiągnięć dzieci.

W programie studiów m.in.: psychologia rozwojowa, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, psychologia rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, pedagogika dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, współczesne koncepcje edukacji małego dziecka, metodyka edukacji językowej, polonistycznej, matematycznej, muzycznej, plastycznej.

                        REKRUTACJA Radom                              REKRUTACJA Piotrków Tryb.