Informatyka dla nauczycieli

Studia kwalifikacyjne przygotowują słuchaczy – nauczycieli do nauczania kolejnego przedmiotu – informatyki w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz w szkołach średnich na poziomie ogólnym. Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z obszarami współczesnej informatyki uwzględnionymi w podstawach programowych kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. W ramach studiów słuchacze zdobędą odpowiednią wiedzę i umiejętności pozwalające na efektywne wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy zawodowej.

W programie studiów m.in.: oprogramowanie użytkowe i edukacyjne, systemy operacyjne i sieci komputerowe, algorytmika i programowanie, technologie internetowe, społeczne, etyczne i prawne aspekty informatyki, dydaktyka przedmiotu, grafika komputerowa i multimedialna, praktyka.