Nowoczesne aplikacje biznesowe

Program studiów adresowany jest do osób dysponujących elementarną wiedzą w zakresie zastosowań informatyki, zainteresowanych uzyskaniem wiedzy specjalistycznej w zakresie projektowania i budowy aplikacji przeznaczonych dla biznesu. Zajęcia realizowane są w formie modułów tematycznych, w ramach których słuchacze poznają narzędzia niezbędne do budowy oprogramowania, ćwiczą budowanie aplikacji biznesowych w oparciu o architekturę zorientowaną na usługi, nabywają umiejętności związanych z tworzeniem kodu dobrej jakości z użyciem zalecanych praktyk i wzorców i rozwiązują problemy programistyczne.

W programie studiów m.in.: wprowadzenie do programowania, platformy programistyczne, programowanie obiektowe, programowanie w języku Java, elementy logiki biznesowej w Java EE, biznesowe systemy informatyczne, seminarium projektowe.