Kurs INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
KURS INSPEKTOR OCHRONY DANYCH


WYBIERZ TEMAT SZKOLENIA:

MODUŁ I - PODSTAWY I ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCHMODUŁ II - STATUS, ROLA I ZADANIA IOD W ORGANIZACJIMODUŁ III - BUDOWANIE DOKUMENTACJI ODO ORAZ TZW. DOKUMENTACJI

Adres zamieszkania

miastowieś

Dane kontaktowe:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Kursu – Wyższą Szkołę Handlową w Radomiu w celu rejestracji na Kurs, w tym otrzymywaniu komunikatów dotyczących Kursu w formie wiadomości e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rejestracji i uczestnictwa w Kursie. Mam świadomość przysługującego mi prawa dostępu do moich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.

WARUNKI UCZESTNICTWA - PRZECZYTAJ !

Akceptuję warunki uczestnictwaDane do faktury (wpisać, jeśli dotyczy):