SZKOLENIA I KURSY

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu poza szeroką ofertą studiów podyplomowych oferuje także szkolenia dla przedsiębiorstw i instytucji publicznych oraz kursy indywidualne.

Obecnie rynek pracy wymaga od pracownika najlepszego przygotowania do powierzanych mu zadań i obowiązków. Pracodawcy weryfikują je oceniając m.in. ilość i jakość odbytych szkoleń. Wskazanie ich w CV daje przewagę w konkurencji o stanowisko nad innymi kandydatami, którzy nie mogą się nimi pochwalić.

Poprzez uczestnictwo w szkoleniach i kursach zdobędziesz dodatkowe umiejętności, a pogłębiona wiedza i doświadczenie przyczynią się do umocnienia lub zbudowania pozycji w organizacji. Podnoszenie swoich kwalifikacji wiąże się często ze wzrostem zarobków, co jest dla większości pracowników najważniejszą motywacją do pracy. Szkolenia to także nawiązywanie kontaktów z ludźmi, od których można się wiele dowiedzieć, porównać doświadczenia, zacieśnić współpracę.

Nasze szkolenia i kursy to:

 • Gwarancja praktycznej i aktualnej wiedzy
 • Niska cena w stosunku do ofert firm szkoleniowych
 • Bogata tematyka szkoleń
 • Warsztatowe metody pracy
 • Praca w małych grupach
 • Komfortowe warunki lokalowe
 • Szkolenia organizowane we współpracy z instytucjami i firmami z branży
 • Certyfikat uczelni wyższej

Zasady Rekrutacji

 • W szkoleniach mogą brać osoby spoza uczelni oraz studenci i absolwenci WSH.
 • Liczba miejsc jest ograniczona! O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Szkolenie uruchomi się w przypadku zgłoszenia się odpowiedniej – minimalnej liczby osób.

OFERTA SZKOLEŃ I KURSÓW
REKRUTACJA