Czesne na studiach podyplomowych

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu jak każda polska uczelnia jest instytucją użyteczności publicznej, funkcjonującą na zasadach non-profit. WSH jest uczelnią niepubliczną i nie otrzymuje żadnych dotacji na działalność z budżetu państwa. Podlega natomiast w pełni prawodawstwu w zakresie szkolnictwa wyższego, na takich samych zasadach jak wszystkie uczelnie w Polsce, w tym uczelnie publiczne. Aby zabezpieczyć środki na funkcjonowanie, uczelnia pobiera od studentów czesne za naukę. Zostało ono skalkulowane na poziomie atrakcyjnym zarówno w skali regionu jak i kraju tak, aby zapewnić wysoki poziom jakości kształcenia. Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu jest uczelnią, która od wielu lat utrzymuje czesne na niezmiennym poziomie.

STUDIA PODYPLOMOWE

Wszystkie programy podyplomowe są płatne. Słuchacze mają możliwość dokonywania opłaty w dwóch ratach (za semestr zimowy i za semestr letni) oraz rozłożenia opłaty semestralnej na 4 raty. Słuchacze nie opłacają wpisowego ani opłaty rekrutacyjnej. Uczelnia proponuje skorzystanie z atrakcyjnych PROGRAMÓW ZNIŻKOWYCH.

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

KIERUNEK CZESNE za semestr Liczba semestrów
Organizacja i zarządzanie w administracji 1500 2
Bezpieczeństwo i higiena pracy 1600 2
Zarządzanie zasobami ludzkimi 1500 2
Studia menedżerskie 1500 2
Menedżer sprzedaży i relacji z klientem 1500 2
Zarządzanie nieruchomościami 1600 2
Zarządzanie oświatą (studia kwalifikacyjne) 1200 2
Rachunkowość i podatki 1500 2
Doradztwo podatkowe 1600 2
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, kadry i płace 1500 2
Zamówienia publiczne 1500 2
Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji 1800 2
Administracja publiczna 1500 2
Logistyka łańcucha dostaw 1500 2
Grafika komputerowa i multimedialna 1500 2
Administrator sieci komputerowych 1500 2
Programowanie i bazy danych 1700 2
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna (studia kwalifikacyjne) 1200 3
Przygotowanie pedagogiczne (studia kwalifikacyjne) 1500 2
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) (studia kwalifikacyjne) 1200 3
Logopedia z emisją głosu (studia kwalifikacyjne) 1700 4
Dydaktyka języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej (studia kwalifikacyjne) 1300 3
Edukacja i wspomaganie rozwoju osób ze spektrum autyzmu (studia kwalifikacyjne) 1600 2
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (studia kwalifikacyjne) 1200 3
Coaching i mentoring 1700 2
Doradztwo zawodowe (studia kwalifikacyjne) 1200 3
Mediator i kurator sądowy 1500 2
Psychologia w biznesie 1500 2
Business English 1500 2
Akademia prawa pracownika socjalnego 1500 2

 

OPŁATY DODATKOWE:

  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych: 30zł
  • opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w języku obcym: 50zł