Analityk finansowy

W ramach studiów słuchacze zdobywają przygotowanie do pracy na stanowisku analityka finansowego w przedsiębiorstwach, bankach, firmach leasingowych i ubezpieczeniowych oraz nabywa umiejętności wysoko cenionych przez specjalistów rynku finansowego. Słuchacze poznają zasady i techniki niezbędne do prawidłowej i efektywnej pracy w instytucjach zajmujących się analizą finansową, wiadomości z zakresu mechanizmów występujących na rynku finansowym, prawa finansowego, analizy sytuacji majątkowej i finansowej firmy oraz umiejętności posługiwania się zdobytą wiedzą w działalności praktycznej.

W programie studiów m.in.: rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, matematyka finansowa, ocena projektów inwestycyjnych, instrumenty pochodne i terminowe, analiza ryzyka kredytowego klienta indywidualnego, analiza ryzyka kredytowego – studia przypadków, zarządzanie ryzykiem, wieloaspektowa analiza przedsiębiorstwa.