Audyt i kontrola wewnętrzna

Audytor wewnętrzny to istotna funkcja w każdym przedsiębiorstwie, wpływająca na efektywność działań organizacji. Studia przygotowują do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego oraz przystąpienia do międzynarodowych egzaminów, np. Certified Internal Auditor (CIA) czy Certified Government Auditing Professional (CGAP). Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę o systemie funkcjonowania kontroli wewnętrznej w podmiotach gospodarczych i administracji publicznej, o procesach planowania i wykonywania audytu oraz o roli systemów kontroli wewnętrznej i audytu w ich działalności.

W programie studiów m.in.: podstawy organizacji i zarządzania, elementy rachunkowości zarządczej, rachunkowość finansowa i sprawozdawczość finansowa, standardy audytu wewnętrznego, metodyka przeprowadzania audytu wewnętrznego, szacowanie ryzyka audytu wewnętrznego, praktyczne aspekty realizacji zadań audytorskich, etyczne aspekty kontroli audytu wewnętrznego.