Bezpieczeństwo wewnętrzne

Atuty kierunku to profesjonalna i wykwalifikowana kadra wykładowców z doświadczeniem w obszarze bezpieczeństwa oraz możliwość zdobycia umiejętności analizowania zjawisk i rozwiązywania problemów bezpieczeństwa w skali krajowej i globalnej, a tym samym przygotowania do zatrudnienia m.in. w strukturach i jednostkach Straży Pożarnej, Policji, Straży Miejskiej, Wojska Polskiego, Służb Specjalnych. Program studiów adresowany jest do pracowników i kandydatów do struktur administracji publicznej, członków zespołów reagowania kryzysowego oraz wszystkich absolwentów studiów wyższych zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa.

W programie studiów m.in.: problemy współczesnego państwa, instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego, współczesny terroryzm, służby specjalne we współczesnym państwie, zadania administracji terytorialnej w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego, podstawy kryminologii i kryminalistyki, negocjacje kryzysowe, skutki migracji dla bezpieczeństwa wewnętrznego.