Finanse i bankowość

Studia przeznaczone są dla: absolwentów szkół wyższych, którzy ukończyli dowolną dyscyplinę, pracowników banków i instytucji parabankowych, pracowników admini­stracji publicznej oraz firm. Absolwenci kierunku mają możliwości podjęcia pracy m.in. w: bankach komercyjnych i spółdzielczych, instytucjach finansowych, firmach doradczych, urzędach publicznych, organizacjach samorządowych, izbach gospodarczych, działach finansowych różno­rodnych firm i instytucji. Program studiów został utworzony na podstawie wymogów Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej.

W programie studiów m.in.: podstawy nauki o finansach, finanse publiczne, analiza finansowa, matematyka finansowa, rachunkowość finansowa, finanse przedsiębiorstw, controlling, rynki finansowe, prawo bankowe, zarządzanie bankiem, ryzyko bankowe, bankowość elektroniczna, zarządzanie portfelem inwestycyjnym banku.