Kierunki z obszaru FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCI

Departament Studiów Podyplomowych oferuje następujące kierunki z obszaru finansów i rachunkowości:

  • Wycena nieruchomości
  • Rachunkowość i podatki
  • Audyt i kontrola wewnętrzna
  • Doradca podatkowy
  • Analityk finansowy
  • Finanse i bankowość