Kierunki z obszaru PRAWA I ADMINISTRACJI

Departament Studiów Podyplomowych oferuje następujące kierunki z obszaru prawa i administracji:

  • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, kadry i płace
  • Zamówienia publiczne
  • Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) – ochrona danych osobowych w administracji i biznesie
  • Prawo egzekucyjne i windykacja należności
  • Administracja publiczna
  • Bezpieczeństwo wewnętrzne
  • Pozyskiwanie eurofunduszy – zarządzanie projektami unijnymi
  • Ubezpieczenia i pośrednictwo ubezpieczeniowe