Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) – ochrona danych osobowych w administracji i biznesie

Program studiów jest odpowiedzią na nowelizację ustawy o ochronie danych osobowych. Zajęcia prowadzą wysokiej klasy specjaliści z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji i pracownicy pionów ochrony informacji. W ramach realizowanych warsztatów przewidziano dodatkowe szkolenie z analizy autentyczności dokumentów w Laboratorium Kryminalistycznym WSH. Absolwenci studiów posiadają kwalifikacje do pełnienia menedżerskich funkcji w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji, audytu i kontrolowania procesu bezpieczeństwa informacji w organizacji.

W programie studiów m.in.:bezpieczeństwo informacji biznesowych – zarządzanie tajemnicą przedsiębiorstwa, czynnik ludzki w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji, kryptografia i mechanizmy bezpieczeństwa, bezpieczeństwo działań internetowych – metody ataków i systemy zabezpieczeń, prowadzenie kancelarii tajnej i niejawnej, audyt wewnętrzny w zakresie bezpieczeństwa.