Kierunki z obszaru TRANSPORTU I LOGISTYKI

Departament Studiów Podyplomowych oferuje następujące kierunki z obszaru transportu i logistyki:

  • Logistyka łańcucha dostaw
  • Menedżer logistyki
  • Transport i spedycja
  • Logistyka i spedycja dla nauczycieli