Kierunki z obszaru ZARZĄDZANIA

Departament Studiów Podyplomowych oferuje następujące kierunki z obszaru zarządzania:

  • Organizacja i zarządzanie w administracji
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Zarządzanie projektami
  • Działalność gospodarcza na Ukrainie i rynkach wschodnich – aspekty praktyczne
  • Studia menedżerskie
  • Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
  • Menedżer sprzedaży i relacji z klientem
  • Zarządzanie nieruchomościami
  • Zarządzanie w oświacie