Menedżer logistyki

Program studiów jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na specjalistów z zakresu logistyki o umiejętnościach menedżerskich. Dwumodułowy podział planu studiów na przedmioty menedżerskie i logistyczne kompleksowo przygotowuje do roli menedżera logistyki. Udział w zajęciach daje możliwość nawiązania kontaktów z ludźmi z branży o podobnych zainteresowaniach i doświadczeniach. Absolwenci studiów mogą ubiegać się o stanowiska menedżerskie w działach logistyki oraz jednostkach, w których niezbędne jest posiadanie wiedzy z zakresu zarządzania kanałami logistycznymi przedsiębiorstw.

W programie studiów m.in.: logistyka międzynarodowa i globalna, logistyka produkcji, logistyka transportu, zakupy i logistyka zaopatrzenia, zarządzanie łańcuchem dostaw, projektowanie systemów logistycznych, zarządzanie strategiczne, przywództwo w logistyce, negocjacje w logistyce, planowanie marketingowe w przedsiębiorstwach logistycznych.