Pozyskiwanie eurofunduszy – zarządzanie projektami unijnymi

Studia przygotowują do złożenia wniosku o dotację na założenie lub rozwój własnej firmy oraz pogłębiają wiedzę o zastosowaniach środków unijnych w konkretnych zadaniach i przedsięwzięciach realizowanych przez samorządy terytorialne, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe i inne organizacje publiczne i prywatne. Program studiów umożliwia nabycie praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej. Dodatkowo wzbogacony został o zajęcia warsztatowe z zakresu innowacji z przedstawicielami Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Radomiu.

W programie studiów m.in.: źródła finansowania projektów z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w latach 2014-2020, projekt w kontekście założeń polityk unijnych oraz krajowych, kryteria oceny projektu, zasady pisania projektów, warsztaty – opracowanie dokumentacji projektowej, zarządzanie realizacją i monitorowanie projektu, zasady finansowania i rozliczenie projektu.