Prawo egzekucyjne i windykacja należności

Program studiów umożliwia słuchaczom nabycie kwalifikacje przygotowujących do awansu zawodowego w ramach stanowisk związanych z szeroko rozumianym dochodzeniem roszczeń . Zajęcia prowadzone w formie gier symulacyjnych i dyskusji ułatwiających analizę zachowań i rozumienie wzajemnych zależności pomiędzy partnerami windykacji. Absolwent studiów jest przygotowany do pracy w kancelariach komorniczych, działach windykacyjnych, księgowych i handlowych przedsiębiorstw oraz do założenia firmy odpowiedzialnej za odzyskiwanie należności.

W programie studiów m.in.: prawne uwarunkowania zawodu specjalisty ds. windykacji, etapy postępowania egzekucyjnego, środki zaskarżenia, egzekucja świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, przetwarzanie i ochrona danych osobowych w egzekucji, psychologiczne aspekty procesu windykacji, pozasądowa windykacja należności i strategia działania przedsiębiorstwa windykacyjnego.