Profilaktyka, diagnoza, interwencja – terapia sprawców i ofiar przemocy

Unikalny w skali regionu program studiów, poszerzający wiedzę psychologiczną, pedagogiczną i terapeutyczną w zakresie pracy z osobami doświadczającymi przemocy. Zajęcia prowadzone są przez specjalistów-praktyków na co dzień zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy, wczesną interwencją, opiniowaniem sądowo-psychologicznym, a także pracującymi z ofiarami i sprawcami przemocy. Studia doskonalą warsztat pracy w zespole w ramach działań interdyscyplinarnych. Słuchacze podczas zajęć zdobywają umiejętność podejmowania profesjonalnych działań profilaktycznych w celu przeciwdziałania zachowaniom pejoratywnym.

W programie studiów m.in.: diagnozowanie sytuacji i zachowań o charakterze przemocy, diagnozowanie przemocy wobec dziecka w rodzinie, zespół dziecka maltretowanego, podstawy terapii grupowej dla ofiar przemocy, terapia sprawców przemocy w warunkach izolacyjnych i wolnościowych, przemoc seksualna, warsztaty profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania przemocy.