Psychodietetyka

Studia są skierowane do dietetyków, nauczycieli, pedagogów oraz wszystkich osób zainteresowanych psychodietetyką. Celem studiów jest pogłębienie wiedzy z zakresu psycho-społecznych czynników wpływających na odżywianie i styl życia człowieka w jego wszystkich fazach rozwojowych. Nacisk położony jest głównie na czynniki natury psychologicznej mające wpływ na kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych i umiejętności diagnozowania zaburzeń żywieniowych. Wiedza, która zostanie zdobyta przez słuchaczy pomoże w zmianie zachowań jednostki oraz grupy w stosunku do motywowania w celu leczenia i zdrowego odżywiania, pozwoli na ułożenie bilansu dietetycznego dla młodzieży, dorosłych i osób starszych.

W programie studiów m.in.: psychologia rozwojowa, podstawy dietetyki, elementy psychoterapii, psychologia motywacji, zdrowie psychiczne a odżywianie, psychologia żywienia, terapia osób z zaburzeniami żywienia, etyka pracy psychodietetyka, promocja zdrowego stylu życia.