Psychologia śledcza

Adresatami studiów są osoby zawodowo zajmujące się prowadzeniem postępowań przygotowawczych, prawnicy oraz osoby, które współpracują bądź zainteresowani są współpracą z wymiarem sprawiedliwości i organami ścigania jako biegli i eksperci, a także dla wszyscy absolwenci studiów wyższych, którzy chcą uzyskać lub rozwinąć kwalifikacje w zakresie psychologii śledczej. Oferta skierowana jest również do funkcjonariuszy Policji, służb specjalnych oraz Służby Więziennej, Służby Celnej, Straży Granicznej i detektywów. Słuchacze kierunku nabędą umiejętności wskazywania praktycznych problemów, wynikających z uprawiania psychologii w działaniach służb policyjnych i organów wymiaru sprawiedliwości.

W programie studiów m.in.: przesłuchanie poznawcze, przesłuchanie podejrzanego – wykrywanie kłamstwa z zastosowaniem analizy behawioralnej, profilowanie osobowości sprawców zdarzeń przestępczych, wiktymologia, kryminalistyka i kryminologia, analiza wiarygodności pisemnych zeznań i wyjaśnień, badania poligraficzne.