Socjoterapia

Program ukierunkowany jest na rozwijanie wiedzy, a zwłaszcza praktycznych umiejętności wychowawczych i terapeutycznych za pomocą różnych form, metod i technik pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie. Słuchacze kierunku poznają metody wykorzystania konkretnych narzędzi terapeutycznych podczas prowadzenia zajęć z zakresu terapii zaburzeń zachowania i zaburzeń emocjonalnych, pracy z młodzieżą z tzw. grup ryzyka. Absolwenci kierunku mogą ubiegać się o pracę w szkołach, świetlicach, MOPSach, klubach integracji społecznej, grupach pomocowych, ośrodkach uzależnień, ośrodkach wychowawczych, poradniach i świetlicach socjoterapeutycznych.

W programie studiów m.in.: psychologia dzieci i młodzieży, metodyka zajęć socjoterapeutycznych, wybrane formy terapii i socjoterapii rodziny, niestandardowe zastosowanie socjoterapii, socjoterapia w profilaktyce uzależnień, socjoterapia w pracy z ofiarami przemocy, trening asertywnych zachowań abstynenckich, kreatywność w pracy socjoterapeutycznej, warsztaty socjoterapeutyczne.