Surdopedagogika (studia kwalifikacyjne)

Studia przeznaczone są dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczne (warunek konieczny), które chcą uzyskać kwalifikacje do prowadzenia zajęć dydaktycznych, edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów słabosłyszących lub niesłyszących, czynnych zawodowo nauczycieli, pedagogów, psychologów. Słuchacze kierunku poznają nowatorskie metody wspomagania dzieci i młodzieży z wadą słuchu, kształcą zdolność podejmowania działalności w środowisku rodzinnym i społecznym, w którym funkcjonują osoby słabosłyszące lub niesłyszące oraz poznają podstawy posługiwania się językiem migowym.

W programie studiów m.in.: pedagogika specjalna, surdopedagogika z elementami psychopatologii, audiologia pedagogiczna, rewalidacja indywidualna, surdologopedia, metodyka nauczania i wychowania dzieci i młodzieży z wadą słuchu, wczesna diagnoza i interwencja w rehabilitacji i wspomaganie rozwoju dzieci z wadą słuchu.