Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (studia kwalifikacyjne)

Studia dają kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu rewalidacji indywidualnej oraz terapii pedagogicznej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w grupach przedszkolnych i klasach szkolnych (w tym integracyjnych) oraz do prowadzenia rewalidacji indywidualnej, terapii pedagogicznej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju. Program skierowany jest do absolwentów studiów magisterskich, względnie studiów licencjackich z przygotowaniem pedagogicznym – zatrudnienie w placówce oświatowej nie jest wymagane.

W programie studiów m.in.: elementy psychologii klinicznej i psychopatologii, metodyka pracy w klasach integracyjnych, rewalidacja i wczesne wspomaganie dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, z zaburzeniami sensorycznymi, przewlekle chorych i z dysfunkcją ruchu, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, techniki terapii ruchem, animaloterapia.