Transport i spedycja

Program studiów realizuje zagadnienia, których opanowanie jest niezbędne do uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych w drogowym transporcie rzeczy. Zajęcia na kierunku prowadzone są metodą opartego na współdziałaniu grupy poszukiwaniu rozwiązania określonego problemu przez kadrę kierowniczą wiodących firm transportowo-spedycyjnych w regionie. Program jest skierowany do kadry kierowniczej, zarządzającej i operacyjnej w przedsiębiorstwach TLS, pracowników przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych posiadających działy transportu, zaopatrzenia, dystrybucji i spedycji, osób pragnących zmienić profil działalności gospodarczej lub pracy, osób chcących uzyskać certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym.

W programie studiów m.in.: prawo podatkowe i celne, normy techniczne i techniczne aspekty działalności, spedycja krajowa i międzynarodowa, przewozy drogowe materiałów niebezpiecznych, współczesna logistyka w transporcie i logistyka międzynarodowa, bezpieczeństwo drogowe.