Ubezpieczenia i pośrednictwo ubezpieczeniowe

Udział w studiach może stanowić część szkolenia dla przyszłych agentów ubezpieczeniowych oraz przygotowanie do egzaminu dla przyszłych brokerów ubezpieczeniowych. Wykłady oraz warsztaty prowadzone przez przedstawicieli nauki ubezpieczeniowej z wiodących ośrodków akademickich oraz praktyków z branży ubezpieczeniowej – przedstawicieli instytucji rynku ubezpieczeniowego oraz pracowników zakładów ubezpieczeń. Absolwenci studiów mogą ubiegać się o zatrudnienie w zakładach ubezpieczeń oraz innych podmiotach rynku ubezpieczeniowego lub rozpocząć własną działalność gospodarczą w pośrednictwie ubezpieczeniowym (np. agenci i brokerzy).

W programie studiów m.in.: podstawy teorii ryzyka i niepewności, funkcjonowanie rynku ubezpieczeń, przestępczość ubezpieczeniowa, ubezpieczenia życiowe i pozostałe osobowe, ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia finansowe, ubezpieczenia rzeczowe, warsztat pracy pośrednika ubezpieczeniowego.