Wycena nieruchomości (studia kwalifikacyjne)

Program studiów uwzględnia aktualne wytyczne prawne w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości określonych przez Ministra Infrastruktury. Zajęcia warsztatowe przygotowują do praktyk zawodowych i egzaminu przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną. Program jest skierowany do osób posiadających tytuł magistra (warunek konieczny), które w przyszłości chcą ubiegać się o licencję rzeczoznawcy majątkowego, a także do pracowników instytucji samorządowych, administracji publicznej, spółdzielni mieszkaniowych, konsultantów, doradców inwestycyjnych.

W programie studiów m.in.: podstawy wiedzy z zakresu prawa, podstawy wiedzy ekonomicznej, rzeczoznawstwo majątkowe, metody i techniki wyceny nieruchomości, dokumentacja procesu wyceny, wycena praw rzeczowych i zobowiązań umownych, wycena nieruchomości zurbanizowanych, wycena gruntów rolnych, wycena nieruchomości dla celów szczególnych, doradztwo na rynku nieruchomości.