Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami to kierunek przyszłości. Program studiów przygotowuje do ubiegania się o międzynarodowe certyfikaty. Podczas studiów słuchacze poznają metody i narzędzia pracy projektowej w obrębie przedsiębiorstw, organizacji rządowych i pozarządowych, ćwiczą umiejętności praktyczne z zakresu tworzenia i kierowania zespołami projektowymi oraz zarządzania programami, trenują umiejętności przywódcze oraz techniki autoprezentacji oraz przygotowują się do kierowania zarówno własną firmą, jak i pełnienia funkcji dyrektora czy członka zarządu przedsiębiorstwa.

W programie studiów m.in.: podstawy zarządzania projektami, zarządzanie zespołem projektowym, metodyka ewaluacji projektów, coaching umiejętności interpersonalnych, uwarunkowania prawne zarządzania projektami, zasady finansowania projektów, zarządzanie portfelami projektów, nowe technologie w zarządzaniu projektami, praktyczne kierowanie projektami.