Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych

Słuchacze kierunku przygotowują się do pracy w obrębie wieloszczeblowego systemu zarządzania kryzysowego, doskonalą umiejętność identyfikowania problemów globalnych i analizy ich skutków w zakresie zagrożenia bezpieczeństwa państwa, przygotowują się do zwalczania i usuwania negatywnych skutków katastrof i kataklizmów, awarii i skażeń, nabywają wiedzy o działalności administracji publicznej jako elementu kierowania bezpieczeństwem narodowym, uczą się efektywnego działania w składzie zespołów reagowania kryzysowego oraz wypracowują umiejętności działania w sytuacjach kryzysowych.

W programie studiów m.in.: zarządzanie bezpieczeństwem, bezpieczeństwo teleinformatyczne, rodzaje zagrożeń, problemy migracji w kontekście bezpieczeństwa, kryminologia i kryminalistyka, problematyka terroryzmu i antyterroryzmu, zarządzanie logistyczne, instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego, służby specjalne współczesnego państwa.