Akademia prawa pracownika socjalnego

Kierunek studiów jest odpowiedzią na potrzebę stosowania prawa w pracy pracownika socjalnego i przygotowują do prawidłowego stosowania przepisów prawa w zakresie koniecznym do skutecznego pomagania podopiecznym OPS.  Program studiów to spektrum wiedzy z dyscyplin prawniczych, które są wykorzystywane w codziennej praktyce pracowników socjalnych, zarówno w obrocie administracyjnym, jak i prokuratorskim i sądowym.

Adresatami studiów są pracownicy socjalni, osoby zarządzające jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej oraz nadzorujące pracę jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

                        REKRUTACJA Radom                              REKRUTACJA Piotrków Tryb.