Aktualności

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu utrzymuje relacje z otoczeniem poprzez swoją działalność naukową i społeczną. Regularnie współpracuje z mediami, organizacjami społecznymi, władzami samorządowymi i centralnymi, jak również z instytucjami zagranicznymi i ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą.