Bezpieczeństwo i higiena pracy

Program jest skierowany do osób pracujących lub planujących rozpocząć pracę w służbach BHP i uzyskać nową specjalność zawodową. Podczas studiów słuchacze zdobędą wiedzę w zakresie prawa pracy, psychologii pracy, zarządzania bezpieczeństwem, ochrony przeciwpożarowej, ergonomii, ryzyka zawodowego, wypadkoznawstwa. Po ukończeniu studiów, absolwent może ubiegać się o zatrudnienie w różnego rodzaju sektorach gospodarki, m. in.: górnictwie, budownictwie, szkolnictwie, służbie zdrowia, służbach mundurowych, administracji państwowej oraz samorządach terytorialnych.

W programie studiów m.in.: zagrożenia neuropsychoimmunologiczne w środowisku pracy, organizacja służby BHP, ocena ryzyka zawodowego, podstawy dydaktyczne pracy instruktora BHP, pomiary czynników szkodliwych środowiska pracy, systemy oceny zgodności i certyfikacji, zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, ekonomiczne aspekty bhp – rachunek kosztów.

                        REKRUTACJA