Studia podyplomowe – chęć czy konieczność?

Obecna sytuacja na rynku pracy spowodowała, że sam tytuł licencjata, czy magistra nie jest już wystarczający, aby stać się atrakcyjnym na rynku pracy. Wiele osób szuka drogi, jak zwiększyć swoje szanse na znalezienie zatrudnienia. Wysoka stopa bezrobocia i duży odsetek osób, które decydują się na podjęcie nauki na studiach wyższych spowodowała, że pracodawcy przy wyborze pracownika szczególną uwagę zwracają na dodatkowe kursy, szkolenia, czy ukończone studia podyplomowe.

Te ostatnie cieszą się największym zainteresowaniem nie tylko wśród młodych absolwentów – wkraczających dopiero na rynek pracy, ale także wśród osób, które posiadają bogate doświadczenie zawodowe. Niektórzy poprzez zdobycie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych chcą poszerzyć wiedzę w swoim wyuczonym zawodzie. Inni natomiast wybierają całkowicie odmienny z ich wykształceniem profil studiów. Chcą się przekwalifikować i zdobyć nowe uprawnienia. Do trzeciej grupy zaliczają się osoby, które nie mogą znaleźć pracy w swoim profilu zawodowym i tylko studia podyplomowe są dla nich szansą na uzyskanie dodatkowych kwalifikacji.

Studia podyplomowe stanowią bogatą ofertę, w której każdy znajdzie coś dla siebie. W zależności od zainteresowań można studiować na kierunku, który udoskonali już posiadane umiejętności, rozwinie i usystematyzuje wiedzę. Da szansę na zdobycie wiedzy ogólnej, która pozwala orientować się w wielu dziedzinach, a zarazem przyczynia się do rozwoju intelektualnego. Można także zdecydować się na studia specjalistyczne- gdzie zdobywa się wiedzę w ściśle określonym profilu.

Program na studiach podyplomowych tworzony jest wspólnie przez teoretyków oraz praktyków – wpisuje się on ściśle w otaczającą rzeczywistość. Zawiera wiedzę z dziedzin, które nie są objęte programem nauczania na studiach licencjackich, czy magisterskich.

Zajęcia na studiach podyplomowych odbywają się w weekendy, co dla osób pracujących jest bardzo korzystne. Co prawda nauka na studiach podyplomowych jest odpłatna, ale uczelnie często oferują zniżki dla swoich absolwentów, osoby bezrobotne mogą starać się o sfinansowanie nauki przez Powiatowy Urząd Pracy. Istnieje także możliwość sfinansowania nauki przez pracodawców, którzy sami wysyłają pracowników na studia.

Większą część słuchaczy studiów podyplomowych w dalszym ciągu stanowią osoby pracujące, które dzięki studiom podyplomowym mają przewagę w momencie redukcji pracowników.

Reasumując studia podyplomowe są atrakcyjne, gdyż oferują wiedzę praktyczną, której nie można zdobyć na studiach licencjackich, czy magisterskich. Dzięki temu można uzupełnić wiadomości oraz zdobyć nowe umiejętności. Ponadto rynek pracy wymaga wielozawodowości – wyuczony zawód nie gwarantuje podjęcia pracy. Cały czas trzeba podnosić kwalifikacje, jeśli chce się być atrakcyjnym dla potencjalnych pracodawców.