Coaching i mentoring – perspektywy zawodowe

Osoby zainteresowane kierunkiem studiów podyplomowych Coaching i mentoring niejednokrotnie pytają, co mogą robić po ukończeniu studiów podyplomowych z tego zakresu. Szkolenie w tym zakresie zapewnia wiedzę merytoryczną i pozwala na wejście w świat coachingu. Jednak, aby dalej się rozwijać i promować, a także zwiększyć swoją wiarygodność w oczach klientów, warto pomyśleć nad wstąpieniem do jednej z organizacji coachingowych, gwarantujących dalszy rozwój zawodowy.

Wśród organizacji, członkostwo w których warto rozważyć, są:
•    ICF (International Coaching Federation)
•    ICC (International Coaching Community)
•    IIC (International Institute of Coaching) wcześniej (European Coaching Institute – ECI)
•    EMCC  (European Mentoring & Coaching Council)
•    Izba Coachingu
•    SCP (Stowarzyszenie Coachów Polskich).

Jak wygląda kwestia akredytacji np. w Izbie Coachingu? Poniżej kilka przydatnych informacji na temat procesu akredytacji w tej organizacji:

Izba Coachingu określiła standardy, jakie winien spełniać coach, coach superwizor, program edukacyjny coacha, szkoła coachingu, by wytyczyć ścieżkę do rejestracji zawodu coacha. Akredytacja służy wykazaniu się przez aplikującego, że włącza się w nurt profesjonalizacji i rozwoju coachingu. W związku z brakiem regulacji prawnych dotyczących zawodu coacha, każdy może obwołać się coachem, niezależnie od posiadanej wiedzy, umiejętności i doświadczenia w tej materii. Dlatego posiadanie akredytacji po pierwsze wyróżnia akredytowaną osobę czy firmę spośród wielu innych, a po drugie daje firmom i osobom poszukującym coacha, superwizora, drogi kształcenia pewność, że sięgają po usługi spełniające wysokie standardy.
W procesie aplikacji o akredytację Komisja ds. Akredytacji bada spełnienie wymaganych standardów przez aplikującego. Po pozytywnym rozpatrzeniu aplikacji i wniesieniu przez aplikującego wymaganych opłat udziela akredytacji na okres pięciu lat, wydaje certyfikat oraz podaje to do publicznej wiadomości poprzez swoje media

Akredytacja coacha jest potwierdzona wydaniem certyfikatu akredytacyjnego ważnego 5 lat.

Ponadto akredytowany coach otrzymuje prawo do posługiwania się adresem mailowym w domenie ic.org.pl oraz wizytówką akredytowanego coacha, której wzór otrzymuje wraz z certyfikatem akredytacyjnym.
Po upływie 5 lat akredytacja może zostać przedłużona, gdy coach przedstawi dokumenty poświadczające wykonywanie zawodu coacha.

•    Opłaty, jeżeli jesteś członkiem IC:
200 zł + VAT: opłata aplikacyjna
300 zł + VAT: opłata akredytacyjna, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku

•    Opłaty dla pozostałych chętnych:
300 zł + VAT:  opłata aplikacyjna
500 zł + VAT:  opłata akredytacyjna, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku

Opracowano na podstawie: http://www.izbacoachingu.com/akredytacja/akredytacja-coacha/