Studia w liczbach

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu realizuje działania zmierzające do zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia w oraz wpisania kultury jakości kształcenia w codzienną działalność dydaktyczną Uczelni. W ramach wewnętrznego systemu zapewniana jakości kształcenia dokonuje się nieustanne badanie, analiza, ocena i monitorowanie zmian stanu jakości kształcenia w Uczelni.

System oceny procesu kształcenia i sposób wykorzystania jej wyników w celu doskonalenia kształcenia oraz ocena skuteczności przyjętych rozwiązań, przekładają się na wysoką ocenę jakości kształcenia wśród słuchaczy, co obrazuje poniższa statystyka: