Akademia Prawa Pracownika Socjalnego – nowy kierunek studiów podyplomowych

Nowy kierunek studiów podyplomowych jest odpowiedzią na potrzebę stosowania prawa w pracy pracownika socjalnego. Spektrum koniecznej wiedzy obejmuje m.in. prawo pomocy społecznej, postępowanie administracyjne, prawo rodzinne i opiekuńcze, prawo antyprzemocowe, elementy procedury karnej i cywilnej.

Program jest skierowany do:

  • pracowników socjalnych oraz osób zamierzających podjąć pracę w tym zawodzie;
  • osób zarządzających jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej;
  • osób nadzorujących pracę jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (m. in. inspektorzy kontroli w urzędach wojewódzkich); 

Podczas studiów:

  • Nabędziesz wiedzę z zakresu całego spektrum dyscyplin prawniczych, które są wykorzystywane w codziennej praktyce pracowników socjalnych, zarówno w obrocie administracyjnym, jak i prokuratorskim i sądowym.
  • Istotnie podniesiesz swoją umiejętność posługiwania się terminologią prawniczą.
  • Opanujesz umiejętność opracowywania pism procesowych przydatnych w codziennej praktyce, w tym z zakresu procedury administracyjnej, karnej i cywilnej (w tym sprawy rodzinne).

Po studiach:

  • Jesteś przygotowany do prawidłowego stosowania przepisów prawa w zakresie koniecznym do skutecznego pomagania podopiecznym OPS. 
  • Potrafisz komunikować się z innymi organami państwa w formach prawem przepisanych (SKO, WSA, prokuratura, sąd).
  • Potrafisz skutecznie angażować inne organy państwa do realizacji pomocy dla podopiecznych OPS

 

Gwarancją najwyższej jakości studiów jest zespół wykładowców – obejmujący osoby o możliwie najwyższych kwalifikacjach zawodowych: sędziów, prokuratorów, pracowników urzędu wojewódzkiego.

Radom

ul. Tragutta 61A

tel:+48 362 12 32

e-mail: podyplomowe@wshpl