„Rewolucja w ochronie danych osobowych w biznesie. Skutki obowiązywania RODO od 25 maja 2018”

Dnia  14.11.2017, w związku z trwającym Światowym Tygodniem Przedsiębiorczości, w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu przy ul. Traugutta 61A odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące tematyki zmian w ochronie danych osobowych, organizowane przez Izbę Przemysłowo – Handlową Ziemi Radomskiej we współpracy z Departamentem Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu.

Spotkanie miało na celu uświadomienie przedsiębiorcom, że zbliża się termin wejścia w życie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które nakłada nowe obowiązki na osoby i przedsiębiorstwa przetwarzające dane osobowe.

Dodatkowo rozporządzenie przewiduje kary za naruszenie przepisów, które to mogą sięgać nawet 20 000 000 euro lub 4% całkowitego rocznego  światowego obrotu przedsiębiorcy z roku obrotowego poprzedzającego naruszenie.

Prowadzącym był Pan Paweł Waniek – Administrator Bezpieczeństwa Informacji z Południowo – Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Jedlińsku i w spółdzielni mieszkaniowej „NASZ DOM”.

 

Ze względu na szeroki zakres tematyczny RODO na spotkaniu ukazano jedynie obszar zmian, które ze sobą niesie rozporządzenie. Po więcej informacji zapraszamy na szkolenie:

„RODO – zmiany przepisów o Ochronie Danych Osobowych – zmiany od 25 maja 2018”, które odbędzie się 21.11.2017 o godz. 8.00.

Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do zapisu na szkolenie poprzez formularz kontaktowy dostępny na naszej stronie internetowej www.podyplomowe.wsh.pl