Studia podyplomowe – dlaczego warto?

Studia podyplomowe w Polsce stały się jedną z najbardziej popularnych form zdobywania specjalistycznej wiedzy i umiejętności oraz środkiem do zwiększenia konkurencyjności na rynku pracy.

Do wzrostu zainteLLLresowania studiami podyplomowymi przyczyniła się koncepcja Life Long Learning (LLL) – Uczenie się przez całe życie. Koncepcja LLL jest wiodącym elementem strategii lizbońskiej, ogłoszonej w 2000 roku przez Unię Europejską. Zgodnie z jej treścią edukacja jest jedną z najważniejszych składowych prowadzących do tego, aby gospodarka UE.

 

 

Eksperci rynku pracy i ekonomiści zwracają uwagę, że we współczesnym świecie zmiana pracodawcy to za mało. Koniecznością staje się zmiana ścieżki zawodowej, czyli zaczynanie pracy w nowym zawodzie więcej niż raz w życiu. Studia podyplomowe to doskonała okazja do zdobycia nowych kwalifikacji. Przeciętny Amerykanin pracuje w ciągu swego życia przez 44 lata i w tym czasie 11 razy zmienia pracodawcę (średnio: co cztery lata). Przeciętny czas pracy u jednego pracodawcy w granicach Unii Europejskiej to 12 lat. Najkrótszym stażem pracy w UE chwalą się Łotysze (zmiana co 8 lat), najdłuższym – Włosi (15 lat), a Polacy znaleźli się w samym środku stawki (11 lat).

STUDIA PODYPLOMOWE – SPRAWDŹ KORZYŚCI