Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji – nowy kierunek studiów!

Chcesz zostać specjalistą z zakresu ochrony danych osobowych?

Już dziś zapisz się na studia podyplomowe „Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji”, które przygotowują do samodzielnego wdrożenia reguł funkcjonowania administratorów danych i podmiotów przetwarzających dane wynikających z RODO –  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, wchodzącego w życie 25 maja 2018 r.

 

Planowany termin rozpoczęcia studiów – marzec 2018

 

 

Aby dokonać zapisu wystarczy:

 

Zapraszamy również do rejestracji on-line!

 

Więcej informacji:

-tel.: 48 362 13 32

-e-mail: podyplomowe.wsh.pl