Nowe obowiązkowe kwalifikacje dla nauczycieli – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – oligofrenopedagogika.

Departament Studiów Podyplomowych zaprasza wszystkich do zapisu na studia podyplomowe na kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika).

Absolwenci kierunku  posiadają kompetencje i uprawnienia do pracy na stanowiskach: nauczyciel wspomagający – specjalista pedagog specjalny w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, asystent nauczyciela w przedszkolach i szkołach podstawowych ogólnodostępnych, integracyjnych i placówkach specjalnych, asystent ucznia niepełnosprawnego w szkole ogólnodostępnej, nauczyciel specjalista pedagogiki specjalnej w przedszkolach, szkołach i placówkach kształcenia specjalnego, pedagog specjalny w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, warsztatach terapii zajęciowej, środowiskowych domach samopomocy i innych placówkach działających na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Dodatkowo dla wszystkich słuchaczy odbędzie się darmowy kurs integracji sensorycznej potwierdzony certyfikatem ukończenia.

Uwaga!

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające kwalifikacje w połączeniu z pozostałymi wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Kwestionariusz osobowy pod linkiem.

 

 

 

 

Chcesz uzyskać więcej informacji?

Zadzwoń: 48 362 13 32

Lub napisz: podyplomowe@wsh.pl

Traugutta 61A, 26-600 Radom