Nowe możliwości finansowania studiów podyplomowych – przez Fundusz „Ogólnopolski Program Edukacji Naukowej” OPEN!

Projekt OPEN – to „Ogólnopolski Program Edukacji Naukowej”, który środki ze swojego Funduszu przeznacza na finansowanie kształcenia osób dorosłych.

Warunki rynku pracy, pomimo dobrej sytuacji w poszukiwaniu zatrudnienia, nie zwalniają pracowników z podnoszenia kwalifikacji zawodowych i rozwoju osobistego. Niebagatelną rolę do spełnienia mają tu różnego rodzaju instytucje edukacyjne, zarówno publiczne jaki i prywatne. Oferta szkoleniowa na rynku jest bardzo szeroka i zróżnicowana, praktycznie w każdej dziedzinie można mieć dostęp do aktualnej wiedzy i trenerów pomagających ją przyswoić. Kwestia wyboru pozostaje jednak po stronie beneficjentów czyli studentów lub kursantów.

W związku z tym dajemy naszym słuchaczom możliwość ubiegania się o preferencyjne pożyczki na podnoszenie swoich kwalifikacji i rozwój kompetencji osobistych, które jest możliwe dzięki programowi OPEN.

OPEN – to nieoprocentowane pożyczki na kształcenie ustawiczne osób dorosłych. Pożyczkobiorcy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z ich udzieleniem. Pożyczki mogą zostać wykorzystane w placówkach edukacyjnych Polski i krajów Unii Europejskiej.

Aby wziąć udział w programie, wystarczy wejść na stronę https://open.frp.pl/  , zapoznać się z warunkami uczestnictwa i wypełnić wniosek.

plakat OPEN