Praca z rodziną w sytuacji kryzysu – studia podyplomowe dla psychologów, pedagogów i pracowników socjalnych.

PSYCHOPEDAGOGIKA I WSPARCIE RODZINY – to nowy kierunek w ofercie studiów podyplomowych. Celem studiów jest zapoznanie uczestników z praktyczną i teoretyczną wiedzą z zakresu psychologii i pedagogiki niezbędną do pracy z dzieckiem i rodziną, głównie w sytuacji kryzysu.

 

Studia dają możliwość zapoznania się z różnymi metodami pracy z rodzinami dysfunkcyjnymi i adopcyjnymi oraz opiekunami w pieczy zastępczej. Ważnym elementem studiów będzie doskonalenie umiejętności organizowania kompleksowej pomocy dziecku i rodzinie, a także przygotowanie do prowadzenia mediacji oraz nawiązywania prawidłowego kontaktu w relacjach indywidualnych i grupowych z osobami wymagającymi pomocy. Uczestnik studiów nabędzie niezbędną wiedzę w obszarze opieki, wsparcia i pracy terapeutycznej oraz poszerzy swoje kompetencje zawodowe w zakresie wszechstronnego wsparcia rodziny oraz udzielania pomocy jej członkom w sytuacjach trudnych, a także rozwijania zdolności i talentów u dzieci poprzez wykorzystanie zajęć z arteterapii.

Adresatami studiów są: psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele, pracownicy socjalni, socjolodzy, kuratorzy sądowi, prawnicy. Studia adresowane są również do osób, które chcą podjąć decyzję o utworzeniu rodzinnego domu dziecka, rodziny zastępczej, czy rodziny adopcyjnej.

Program studiów realizowany ze Stowarzyszeniem na Rzecz Wspierania Rodzin NOWE PERSPEKTYWY.

 

 

Program studiów – POBIERZ

Aby wziąć udział w rekrutacji wystarczy wypełnić kwestionariusz osobowy dostępny na naszej stronie internetowej w zakładce rekrutacja on-line.

 

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu:

  • pod numerem telefonu: 48 362 13 32
  • mailowo: podyplomowe@wsh.pl
  • osobiście: Biuro Studiów Podyplomowych, ul. Traugutta 61A, 26-600 Radom