Zarządzaj swoją karierą – wejdź na wyższy poziom!

Jak wiadomo, zainteresowanie samej organizacji rozwojem zawodowym własnych pracowników jest nie mniejsze od zainteresowania samych pracowników. Warto wykorzystywać możliwości, jakie daje podjęcie studiów podyplomowych, aby przenieść swoje kwalifikacje zawodowe i osobiste na wyższy poziom.

W ofercie studiów podyplomowych znajdują się kierunki uniwersalne, w trakcie których uczestnicy nie tylko zdobywają wiedzę kierunkową, ale również podnoszą swoje kompetencje interpersonalne, ulepszają jakość pracy oraz uczą się jak podejmować strategiczne decyzje, jak pracować w grupie czy jak twórczo wykorzystać własne zasoby.

 

 

STUDIA MENEDŻERSKIE

Studia adresowane są do osób pragnących zdobyć kwalifikacje odpowiednie dla kadry menedżerskiej oraz do osób zatrudnionych na wszystkich szczeblach zarządzania, chcących pogłębić swoją wiedzę. Program studiów kierowany jest również do tych, którzy w różnym stopniu uczestniczą w podejmowaniu decyzji w firmie, przedsiębiorców, właścicieli firm oraz do absolwentów szkół wyższych, którzy pragną zdobyć i doskonalić umiejętności zawodowe z zakresu problematyki menedżerskiej. Studia te będą odpowiednim kompendium wiedzy dla osób planujących założenie własnej firmy. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych (dyplom magistra, inżyniera, licencjata), niezależnie od kierunku studiów.

Absolwent studiów podyplomowych na kierunku Studia menedżerskie wykazuje się:

 • wiedzą z zakresu prawa gospodarczego, rachunkowości i metod zarządczych;

 • zdolnością podejmowania decyzji oraz myślenia strategicznego;

 • przygotowaniem do pracy na stanowiskach zarządczych;

 • zdolnością uczenia się i zrozumieniem potrzeby poszukiwania nowych rozwiązań w zakresie zarządzania firmą.

 

 

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Studia adresowane są do pracowników zajmujących się zarządzaniem kadrami (szkoleniowcy, doradcy, dyrektorzy ds. personalnych, dyrektorzy ds. rozwoju personelu itp.), przedstawicieli działów HR (Human Resources), którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje i w nowoczesny sposób gospodarować kadrami, menedżerów zarządzających przedsiębiorstwami, doradców personalnych, kierowników liniowych, a także wszystkich zainteresowanych tematyką z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

Absolwent studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi wykazuje się:

 • wiedzą z zakresu umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych, a także wiedzą z zakresu wynagradzania i premiowania pracowników, budowania struktury organizacyjnej, zarządzania wiedzą i zmianą w firmie, zdolnością podejmowania decyzji oraz myślenia strategicznego;

 • przygotowaniem do pracy na stanowiskach zarządczych;

 • zdolnością uczenia się i zrozumieniem potrzeby poszukiwania nowych rozwiązań w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi;

 • przygotowaniem do pracy jako: konsultant ds. rekrutacji, specjalista ds. kadr, specjalista ds. relacji pracowniczych, specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi, specjalista ds. personalnych, HR Manager, specjalista ds. rozwoju i szkoleń.

 

 

COACHING I MENTORING

Studia adresowane są do absolwentów wyższych uczelni pragnących uzyskać umiejętności trenerskie, ekspertów w swoich branżach, managerów, liderów i kadry kierowniczej, pracowników działów HR, coachów – praktyków, trenerów wewnętrznych i konsultantów zawodowych oraz biznesowych, promotorów i trendsetterów rozwijających swoją ścieżkę kariery. Program kierowany jest też do wszystkich managerów i specjalistów związanych z sektorem szkoleniowym oraz pragnących zbudować potencjał własnej firmy szkoleniowej.

Absolwent studiów podyplomowych na kierunku Coaching i mentoring prezentuje odpowiednią postawę, wiedzę i umiejętności z zakresu tematyki kierunku:

 • stosuje w swojej pracy kodeksy etyczne, stale rozwija się zawodowo i korzysta z superwizji.

 • posiada wiedzę z zakresu coachingu, będącą bazą projektowania i realizowania procesu coachingu oraz podstawowe kompetencje w zakresie pracy coacha i budowania własnego wizerunku;

 • potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności we własnym miejscu pracy oraz jest gotowy do budowania własnego biznesu;

 • stosuje umiejętności metody coachingu w sytuacji zarządzania i kierowania zespołem, zna różne modele pracy z klientem;

 • potrafi zbudować i utrzymywać relację zaufania, zawrzeć kontrakt, określić cele i utrzymywać proces prowadzący do ich realizacji;

 • tworzy oraz utrzymuje z klientem relację partnerską, zadaje pytania, wspiera zmiany, buduje zaangażowanie klienta w kreowanie zmiany, systemowo podchodzi do człowieka;

 • wie jakie stoją przed nim perspektywy rozwoju i pracy w tym zawodzie, potrafi dotrzeć do klienta i zaoferować mu swoje usługi.

 

 

Chcesz uzyskać więcej informacji?

 • zadzwoń: 48 362 13 32
 • napisz: podyplomowe@wsh.pl
 • odwiedź nas: Traugutta 61A, 26-600 Radom