Zmiany w podatku VAT – szkolenie!

Z początkiem 2020 roku zaczną obowiązywać kolejne zmiany przepisów podatkowych za sprawą nowelizacji ustawy o VAT. Za sprawą nowych regulacji, przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, będą musieli sprostać kolejnym wymaganiom stawianym przez Ustawodawcę. Jak przygotować się do zmian w prawie?

 

Centrum Kształcenia Samorządu i Biznesu WSH w Radomiu

oraz

Departament Studiów Podyplomowych

zapraszają na jednodniowe szkolenie:

 

Zmiany w podatku VAT w 2020 roku

termin: 14 stycznia 2020 r.

miejsce: budynek WSH przy ul. Traugutta 61a

 

PROGRAM SZKOLENIA (8 godz. wykładowych)

1. Należyta staranność Podatników i korzystanie z tzw. „Białej listy podatników VAT”
– Czemu służy nowy rejestr i jak z niego korzystać?
– Jak przygotować się do nowych obowiązków?
– Rachunki bankowe w rejestrze podatników – konsekwencje braku ich ujawnienia.
– Rachunki wirtualne.
– Czy tylko przedsiębiorcy muszą zgłaszać rachunki bankowe?
– Transakcje pomiędzy przedsiębiorcami – kiedy obowiązkowa zapłata na ujawniony rachunek bankowy?
– Co to jest jednorazowa transakcja i jaki ma wpływ na rozliczenia podatkowe?
– Sankcje i kary za brak rachunków bankowych.
– Sankcje i kary za zapłatę na nieujawniony rachunek bankowy.
– Solidarna odpowiedzialność w VAT.
– Jak uniknąć negatywnych konsekwencji w związku z brakiem rachunku bankowego w rejestrze podatników?
– Trzydniowy termin na zawiadomienie naczelnika US w celu „uratowania” zaliczenia wydatków w części kosztów uzyskania przychodów w związku z pominięciem rachunku bankowego.

2. Obowiązkowy split payment i solidarna odpowiedzialność podatkowa za rozliczenia VAT – zmiany od 1 listopada 2019 roku
– Zasady obowiązujące przy stosowaniu obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności (MPP).
– Odwrotne obciążenie a MPP – przepisy przejściowe.
– Nowy załącznik 15 dla transakcji objętych obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności.
– Elementy obowiązkowe faktury VAT.
– Sankcje i kary za nieprzestrzeganie obowiązkowej podzielonej płatności.
– MPP a płatność w sklepie i placówce detalicznej (karta kredytowa, płatnicza).
– Zmiany w funkcjonowaniu mechanizmu podzielonej płatności dla wszystkich podatników i wszystkich transakcji (MPP a zaliczka, płatności zbiorcze, nowe możliwości uwolnienia środków z rachunku VAT – płatności na inne zobowiązania publicznoprawne).
– Odpowiedzialność solidarna nabywcy za towary z załącznika Nr 15 na faktury poniżej 15 tys. zł.
– Jak uniknąć negatywnych konsekwencji związanych z MPP?

3. Ograniczenie (likwidacja) kwartalnego rozliczania VAT
– Ograniczenie możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego (200 tys.) przy obrocie niektórymi towarami – nowy załącznik Nr 15 do ustawy o VAT.
– Przepisy przejściowe.

4. Faktura do paragonu dla firm – zmiana zasad wystawiania
– Faktura dla transakcji uprzednio udokumentowanej paragonem – nowe zasady.
– Sankcje dla sprzedawcy i nabywcy za faktury wystawione do paragonów bez NIP-u nabywcy.

5. Nowa odsłona JPK_VAT/JPK_VDEK
– Kontrole podatników a JPK.
– Likwidacja deklaracji VAT i zasady sporządzania i przesyłania nowych plików ewidencyjno-rozliczeniowych JPK_V7M i JPK_V7K.
– Nowe wymogi ewidencyjne VAT: raportowanie kodu transakcji i kodu dokumentu,
– Terminy wdrożenia nowego JPK_VAT:
– 1 kwiecień 2020 r. przez dużych podatników,
– 1 lipiec 2020 r. przez pozostałych podatników.
– Kary i sankcje za błędy w JPK: kara administracyjna 500 zł oraz kary grzywny z kks.

6. Przegląd orzecznictwa (np. sprawa Budimex, karty paliwowe, usługi niematerialne, leasing zwrotny)

7. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

 


PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Piotr MożyłowskiProf. WSH, dr Piotr Możyłowski

Doktor nauk ekonomicznych, prawnik
W latach 2001–2013 związany był zawodowo z Pierwszym Urzędem Skarbowym w Radomiu pracując w Dziale Kontroli Podatkowej, a następnie w Dziale Egzekucji Administracyjnej.
Absolwent Wydziału Prawa na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie.
Ukończył studia podyplomowe z Rachunkowości oraz kilkadziesiąt kursów i szkoleń z zakresu podatków, postępowania egzekucyjnego oraz prawa handlowego.
Prowadzi własną Kancelarię Doradztwa Gospodarczego i Prawnego oraz Biuro rachunkowe. Zajmuje się doradztwem biznesowym, prawnym, a także rozliczeniami podatkowymi podmiotów gospodarczych. Posiada doświadczenie w reprezentowaniu podatników w postępowaniach podatkowych oraz postępowaniach kontrolnych, a także w postępowaniach egzekucyjnych.
Brał udział w tworzeniu kilkunastu podmiotów prawa handlowego doradzając w sprawach prawa handlowego oraz podatkowego. Był członkiem organu zarządzającego Spółki z o.o. oraz Fundacji. Pełni również funkcje likwidatora podmiotów gospodarczych. Prowadzi szkolenia z postępowania egzekucyjnego w administracji dla pracowników JST.
Jest autorem kilkudziesięciu opracowań z zakresu podatków oraz egzekucji administracyjnej. Redaktor naukowy kilkunastu monografii w tym m.in.: „Ochrona praw jednostki w postępowaniu administracyjnym i podatkowym”; ”Administracyjne postępowanie egzekucyjne. Na 50-lecie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji”, „Funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego w wymiarze finansowo-prawnym”, „Podatki i opłaty w samorządzie terytorialnym. Aspekty prawne i finansowe – wybrane zagadnienia”, „Prawno-finansowe uwarunkowania samorządu terytorialnego w Polsce. Bariery, wyzwania i perspektywy” czy ”Zarządzanie należnościami w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w okresie kryzysu gospodarczego”. Od 2015 r. związany jest z Wyższą Szkołą Handlową w Radomiu prowadząc wykłady i seminaria.

 


KOSZT UCZESTNICTWA W SZKOLENIU: 350zł / osoba

ZAPISY DO: 10/01/2020

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA


ZAPISY:

  • on-line
  • formularz wysłany na adres: podyplomowe@wsh.pl
  • osobiście w biurze Departamentu Studiów Podyplomowych, ul. Traugutta 61a, wt.-sob. w godz. 8-16