Zajęcia dydaktyczne odwołane!

W trosce o bezpieczeństwo studentów Władze Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu informują Społeczność Akademicką o środkach ostrożności oraz podjętych działaniach w celu ochrony studentów i pracowników przez rozprzestrzenianiem nowego koronawirusa SARS-Cov-2

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. oraz decyzją Rektora Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu zajęcia dydaktyczne dla wszystkich studentów i słuchaczy zostają odwołane do dnia 10 kwietnia 2020 r.

 

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne chorobą COVID-19 Wyższa Szkoła Handlowa do 15 maja odwołała wszystkie wydarzenia otwarte na terenie uczelni oraz wydarzenia ogólnouczelniane i sportowe skierowane dla studentów. Wstrzymane zostały również wszystkie wyjazdy zagraniczne pracowników i studentów w celu wyeliminowania ryzyka zakażenia wirusem. Studenci Programu Erasmus + przyjeżdżający w semestrze letnim zostali objęci 14- dniową kwarantanną.

Jednocześnie informujemy, że uczelnia podjęła niezbędne kroki w celu utrzymania higieny wśród studentów i pracowników. W każdej, uczelnianej toalecie znajdują się środki dezynfekujące dłonie. W uczelni i na monitorach wewnętrznych widoczne są również materiały informacyjne Ministerstwa Zdrowia oraz plansze informacyjne z prośbą o przestrzeganie zasad higieny i ocenę stanu zdrowia.

W przypadku pojawienia się niepokojących objawów chorobowych o kontakt telefoniczny lub mailowy z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym. Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił również całodobową infolinię o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia. Numer infolinii: 800-190-590.