Nowa edycja kierunku Logopedia z emisją głosu!

W listopadzie 2020 r. ruszyła kolejna edycja kierunku studiów podyplomowych „Logopedia z emisją głosu”. Głównym założeniem kierunku jest pozyskanie przez słuchaczy kwalifikacji do diagnozowania zaburzeń mowy. Podczas warsztatów, ćwiczeń i wykładów zapoznają się oni z metodami pracy nad głosem, technikami emisyjnymi, sztuką wyrazistego mówienia i doskonalenia wymowy.

Program jest skierowany do absolwentów kierunków nauczycielskich i pedagogicznych oraz osób, które chcą zdobyć uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy i instruktora emisji głosu w placówkach szkolnych i służbach zdrowia, posiadających dobry słuch i nienaganną wymowę, a także filologów, pedagogów i psychologów. Podczas studiów słuchacze zdobywają kwalifikacje do pracy w charakterze logopedy, wiedzę i narzędzia niezbędne do diagnozowania zaburzeń mowy, prowadzenia zajęć terapeutycznych, korygowania wad mowy u dzieci.

W programie studiów m.in.: biomedyczne podstawy rozwoju, audiofonologia, lingwistyczne podstawy logopedii, kształtowanie się mowy dziecka – norma i patologia, emisja głosu i dykcja, trening słuchowy, jąkanie – terapia i diagnoza, dysleksja i dysgrafia, dyzartria, surdologopedia, neurologopedia, oligofazja, afazja, dyslalia, gerontologopedia, praca logopedyczna z osobą autystyczną, diagnoza i terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy.

 

Wszystkie osoby zainteresowane podjęciem studiów na kierunku „Logopedia z emisją głosu” zachęcamy do zgłoszeń online: