Sprawdź jak wyglądają zajęcia online!

Chcesz zapisać się na studia, ale nie wiesz, jak wyglądają zajęcia prowadzone online? Już teraz możesz to sprawdzić!


FRAGMENTY Z ZAJĘĆ NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH


„Dochodzenie roszczeń – pracodawca i pracownik przed sądem pracy”

Prowadzący: Maciej Kasperowicz

Prawnik i wykładowca. Jest absolwentem prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie  doktorant na kierunku Prawo. W latach 2010-2012 w Dzienniku Gazecie Prawnej prowadził Tygodnik Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Współpracował z Polską Agencją Prasową oraz firmą Wolters Kluwer, wydawcą programu prawniczego LEX. Jest autorem ponad 300 artykułów i publikacji prawniczych, m.in.: ,,Umowy o pracę”, “Umowy zlecenia w praktyce”, “Mobbing i dyskryminacja”, “Zatrudnianie pracowników samorządowych”, “Ochrona danych osobowych w praktyce”, “Wynagrodzenia pracownicze”, “Działalność organizacji związkowych”, ,,Czas pracy”, „Dochodzenie roszczeń przed sądami”, „Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce”, „Dostęp do informacji publicznej”. Współpracował i doradzał w kwestiach prawnych największemu związkowi zawodowemu w Polsce “NSZZ Solidarność”. Posiada wieloletnie doświadczenie jako wykładowca. Współpracując z firmą Aida Consulting sp. z o.o. realizował szkolenia m.in. dla  Ministerstwa Sportu, Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Gospodarki, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,  ARiMR, Inspekcji Transportu Drogowego, Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Urzędu ds. Cudzoziemców, urzędów wojewódzkich oraz marszałkowskich a także wielu urzędów gmin i powiatów.

Zobacz fragment:


„Jąkanie – terapia i diagnoza”

Prowadzący: dr Jakub Skrzek

Absolwent studiów magisterskich na kierunku filologia polska/logopedia (Uniwersytet Warszawski), podyplomowych studiów neurologopedii (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie) oraz podyplomowych studiów zarządzania oświatą (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie). Tytuł doktora nauk humanistycznych uzyskał na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie pracy „Metody ingerujące a metody nieingerujące w pracy z dzieckiem z dyslalią obwodową”, której promotorem był prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta. Dysponuje kwalifikacjami do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej (certyfikat nr 3662 – Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej). Zastępca przewodniczącego Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Koordynator Sieci Współpracy Logopedów Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy. Jest pracownikiem Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Zobacz fragment:

 


„Zarządzanie kompetencjami”

Prowadzący: dr Anna Bugalska

 

Doktor ekonomii w zakresie zarządzania i nauczyciel akademicki na wybranych studiach ukierunkowanych HR-owo: w programach MBA i na studiach podyplomowych dla HR-owców. Prowadzi zajęcia z całego spektrum zagadnień dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi: strategicznego podejścia do zarządzania ludźmi, zarządzania kompetencjami, systemów wynagradzania, motywowania, oceny pracowniczej, rekrutacji i selekcji, Assessment i Development Center, audytu personalnego i audytu funkcji personalnej, rozwoju i szkolenia pracowników, organizacji działu personalnego w tym wdrażania roli HRBP, mierników efektywności zarządzania zasobami ludzkimi. Specjalizuje się w zarządzaniu talentami, zarządzaniu kompetencjami i roli HRBP.  Od 25 lat działa w obszarze human capital, doświadczony wykładowca, konsultantka, trenerka i coach. Przez 15 lat pracowała na stanowiskach menedżerskich w pionie zarządzania ludźmi w międzynarodowych korporacjach.

Zobacz fragment:

 


„Rekrutacja i selekcja pracowników”

Prowadzący: Włodzimierz Mazur

Absolwent studiów MBA na University of ILLINOIS oraz studiów podyplomowych zarządzania i marketingu
na Politechnice Warszawskiej. Pracował dla instytucji finansowych, takich jak: Nationanale-Nederlanden, ING, TUnŻ Warta. Najlepszy Dyrektor w Polsce w 2005. Najlepszy Regionalny Dyrektor Sprzedaży w momencie zakończenia pracy w lipcu 2012. Autor systemów grywalizycyjnych, dzięki którym wygrywał rywalizację z innymi jednostkami. 21 lat praktycznego zarządzania strukturami sprzedażowymi popartymi licznymi nagrodami branżowymi.

 

Zobacz fragment:


„Obsługa programów kadrowo-płacowych COMARCH Optima”

Prowadzący: Krzysztof Kleszcz

Główny księgowy, posiadający Certyfikat Ministra Finansów nr 68172/2014. Ekspert INFOR. Wieloletni wykładowca i szkoleniowiec z zakresu przedmiotów ekonomicznych, przede wszystkim z tematyki rachunkowości finansowej, kadrowo-płacowej, ubezpieczeniowej i finansowej, a także z obsługi programów księgowych i kadrowo-płacowych. Właściciel biura rachunkowego oraz prezes spółki działającej w branży finansowej i edukacyjnej. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, posiadający podyplomowe wykształcenie w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Specjalizuje się w: podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT), podatku od towarów i usług (VAT),  ubezpieczeniach społecznych i rozliczeniach z ZUS, ubezpieczeniach majątkowych (OC, AC, ASS, NNW), osobowych (na życie), a także ubezpieczeniach OC zawodowych i branżowych, prowadzeniu dokumentacji kadrowo-płacowej, prowadzeniu Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów, prowadzeniu Ksiąg Rachunkowych, usługach controllingu i wsparcia działalności.

Zobacz fragment:


  • „Psychologia wychowawcza z elementami psychologii różnic indywidualnych”

Prowadzący: dr Małgorzata Artymiak

Psycholog, doktor nauk humanistycznych. Adiunkt w Instytucie Psychologii KUL. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki podmiotowości działania ludzkiego oraz nowoczesnych metod pracy psychologicznej, takich jak wykorzystanie mediacji w działalności praktycznej psychologa czy pomoc psychologiczna on-line. Praktyka psychologiczna obejmuje pracę z parami i małżeństwami oraz osobami dorosłymi doświadczającymi trudności w różnorodnych obszarach.

 

 

Zobacz fragment:

 


  • „Warsztat pracy opiekuńczo-wychowawczej”

Prowadzący: prof. WSH dr Andrzej Gołębiowski

Prorektor do spraw Studenckich w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych. Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki – Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie 2000 r. Wykładowca na Wydziale Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu. Wiceprezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej Oddział w Radomiu. Członek Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego oraz Europejskiego Stowarzyszenia dla Bezpieczeństwa. Zainteresowania naukowe zorientowane na problematykę pedagogiczną i społeczno-polityczną. Autor i realizator programów profilaktycznych w zakresie choroby alkoholowej i narkomanii. Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania pomocą społeczną. Organizator kilku konferencji naukowych, krajowych i międzynarodowych.

Zobacz fragment:


„Przygotowanie do egzaminu językowego na poziomie B2”

Prowadzący: Edyta Bracik

Lektor w City College, inspektor PASE, nauczyciel dyplomowany, doradca metodyczny, lektor języka polskiego dla obcokrajowców, lektor przekładu ogólnego i specjalistycznego oraz pisania, koordynator regionu w IATEFL Poland (Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Angielskiego w Polsce), nauczyciel gramatyki, kulturoznawstwa brytyjskiego i przekładu ogólnego, egzaminator i weryfikator maturalny języka angielskiego, supervisor egzaminów Cambridge English Language Assessment, trener i prezenter warsztatów psychologiczno-pedagogicznych dla nauczycieli języków obcych pt. „Kapelusze Lektora”, koordynator licznych warsztatów i konferencji językowych dla nauczycieli, współautorka materiałów zamieszczonych na stronach internetowych British Studies Web Pages.

Zobacz fragment: