Załatw sprawę ONLINE!

W trosce o bezpieczeństwo całej Społeczności Akademickiej Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, decyzją Władz Uczelni od dnia 03.11.2020 do 30.01.2021 działy administracyjne WSH będą pracować zdalnie. Zachęcamy wszystkich słuchaczy do kontaktu z pracownikami i wykładowcami za pomocą Platformy Teams!

Wszelkie sprawy związane ze studiowaniem, które wymagają kontaktów z  różnymi jednostkami administracyjnymi można regulować online lub za pomocą skrzynki podawczej, poczty tradycyjnej bądź mailowej.

Zachęcamy do kontaktu z pracownikami działów administracji online na platformie Teams: DYŻURY ONLINE

 

Obsługa Słuchaczy

Departament Studiów Podyplomowych prowadzi obsługę interesantów w sposób zapewniający bezpieczeństwo. Wszelkie zapytania należy kierować drogą mailową, kontaktować się telefonicznie lub przez platformę MS Teams. Zaświadczenia dotyczące toku studiów wystawiane są przez pracowników Departamentu na bieżąco i przesyłane do Słuchaczy drogą mailową w postaci skanu.

Skrzynka podawcza WSH – przekaż dokumenty osobiście lub przez kogoś!

Na czas pandemii, w celu lepszego obiegu dokumentów między uczelnią a słuchaczami, przygotowaliśmy skrzynkę podawczą. Odpowiednio zabezpieczone dokumenty można przekazać do właściwego działu każdego dnia! Skrzynka podawcza umieszczona została przy wejściu do budynku WSH przy ul. Traugutta 61a.

Zasady opisywania korespondencji:

1. Zabezpiecz i zapakuj swoje dokumenty.

2. Na kopercie umieść swoje dane wraz z numerem indeksu i kierunkiem studiów.

3. Oznacz Dział, do którego kierujesz dokumenty